PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY ÚVODNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Čtvrtek 25.07.2024
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
Království perníku

Členské fórum A.T.I.C. ČR se vydařilo

Vrcholné jednání členů a čekatelů na členství Asociace turistických informačních center České republiky se ve dnech 15. - 16. dubna 2004 uskutečnilo v Ostravě.
V první části získali pracovníci turistických informačních center množství užitečných informací návštěvou konference Destinační management, která je součástí veletrhu Dovolená 2004 na ostravském výstavišti Černá louka. Následoval přesun do hotelu Imperiál, kde jednání pokračovalo částí oficiální.
Členové cechu informačních center zevrubně projednali a schválili zprávu o činnosti Asociace v roce 2003. Rada A.T.I.C. ČR se sešla desetkrát a na svých jednáních se zabývala nejčastěji:
· Řízením a kontrolou činnosti sekretariátu
· Hospodařením A.T.I.C. ČR
· Členskou základnou v jednotlivých krajích
· Průzkumem činnosti informačních center
· Prezentací A.T.I.C. na veletrzích Region Tour, Holiday World a MADI
· Vydáním propagačního materiálu s adresářem A.T.I.C. ČR v nákladu 50.000 výtisků
· Internetovou prezentací A.T.I.C. ČR
· Vydáním 2 čísel Zpravodaje A.T.I.C. ČR
· Realizací tiskových konferencí na ČCCR a v krajích
· Definicí činnosti informačního centra pro oficiální značení
· Spoluprací se státními organizacemi (MMR, ČCCR,...) a partnery (C.O.T., KČT,...)
· Certifikací dle norem ISO
· Legislativním řešením veřejné služby bezplatného poskytování informací
· Projektem Informačního centra regionů v Praze
· Přípravou členských fór v Uherském Hradišti (duben) a v Praze (říjen)
Rada je složena z fyzických osob, které jsou voleny informačními centry jednotlivých krajů a ty na celostátní úrovni zastupují. Bohužel aktivita jednotlivých zástupců je různá a je limitována řadou faktorů (např. personálními změnami, nemocností, mateřstvím, časovým vytížením, cestovními náklady,...). Proto v průběhu roku v některých krajích došlo k několikeré volbě zástupce, Jihomoravský kraj v roce 2003 svého zástupce nedelegoval. Ze stálých členů Rady měl nejnižší účast P.Kolčárek. Stoprocentní aktivitu při zastupování a prosazování zájmů svých voličů projevili naopak zástupci Pardubického a Ústeckého kraje.
Jednání Rady bez hlasovacího práva se také pravidelně účastnili ředitel sekretariátu (100%) a revizorka hospodaření (80%). Hosty jednání byli zástupci ČCCR - CzechTourism (D.Gladiš a P.Kratochvíl) a partnerů (C.O.T., KČT, CQS, Citellus).
Následovala zpráva o hospodaření v roce a zpráva revizorky D.Kremzerové, jež uvedla mj.: "Hospodaření Asociace bylo vedeno snahou o maximální úspory nákladů a o vyrovnání všech závazků z roku 2002 ve výši 41.894 Kč. S radostí konstatujeme, že k 31.12.2003 Asociace turistických informačních center ČR měla veškeré závazky za uplynulý rok i za roky předešlé vyrovnány. A nejenom tolik: poprvé v historii příjmy převýšily výdaje o 29.939 Kč."
Důležitým bodem jednání byly doplňovací volby do Rady A.T.I.C. ČR, a to za kraje Středočeský, Plzeňský, Královéhradecký a Vysočina. Ovšem největší prostor byl věnován aktuální činnosti Asociace turistických informačních center. Účastníci získali řadu informací o přípravě certifikace A.T.I.C. ČR dle západoevropských norem kvality ISO, o grantovém projektu a o předběžných výsledcích dotazníkového průzkumu Mapování provozních podmínek informačních center na území České republiky. Diskutována byla zvláště možnost společné databáze informačních center v Doménové kouli (www.atic.cz) a zájem o navázání spolupráce s některým z telekomunikačních operátorů. Hostem jednání byl Petr Kratochvíl, ředitel regionalistiky CzechTourism.
Na oficiální část jednání navazoval společenský večer ve Stodolní ulici, páteční prohlídka Ostravy a víkendová exkurze po polských pamětihodnostech. Za perfektní zorganizování patří poděkování pracovníkům Městského informačního centra Ostravy, o.p.s.

Luděk Šorm, ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR

Bleskový průzkum: Jaké bylo členské fórum v Ostravě?
Skvělé! Nepracuji v oboru cestovního ruchu dlouho a jako pro nováčka to byl nevšední zážitek. Mnoho informací ve srozumitelné formě, žádná zbytečná "omáčka" okolo, pouze využitelná fakta. Líbilo se mi, že členové vědí co chtějí a co by se mělo do budoucna prosazovat. Řekla bych, že to bylo opravdu poučné a konstruktivní. Mimo to Ostrava je tak krásné město! Členské fórum na mě udělalo opravdu dobrý dojem.

Naďa Poláková, Liberec

Zúčastnila jsem se přednášky Státní program podpory CR. Některé věci byly celkem zajímavé - obzváště veliké rozdíly v nabídce grantů v různých krajích. Tiše jsem záviděla nabídce Moravskoslezského kraje jehož podpora informačních center mě nadchla. Naopak zklamaně a s trapným pocitem, jestli nesedím na přednášce pro střední školu, jsem vyslechla přetlumočení s promítaného plátna mladé pracovnice Min.pro místní rozvoj. Sdělovala nám v podstatě, jak je důležitý cestovní ruch, jak by se měl zvyšovat a jak by se měli všichni snažit.... Věřím tomu, že tato mladá pracovnice nedávno dostudovala a tuto zprávu vytvořila, ale aby takto objevné zprávy sdělovala plnému sálu lidí, kteří léta pracují v cestovním ruchu mě přišlo trošku pod úroveň nás všech. Ale budeme doufat, že se dočkáme změny k lepšímu, až bude skutečně pochopeno, že cestovní ruch dobře pojatý a správně financovaný (míním tím, že bys se měla určitá část financí vracet zpět k těm, kteří se o cestovní ruch v regionech ze všech sil snaží), bude sloužit pro návštěvy turistů po celé naší zemi nejen v
několika vytypovaných místech. A tak si všichni, kteří v cestovním ruchu pracujeme, budeme držet palce, aby se vstupem do Evropské unie došlo i v tomto odvětví k významnějšímu pokroku.

Marie Talafantová, Náchod

Dojmy z Ostravy? Nevím jak ostatní, ale my jsme s kolegyní docela záviděli koncepční přístup moravoslezského kraje k rozvoji turistického ruchu. Granty na rozvoj bydlení v soukromí, na vybavení infocenter, lyžařské stopy a pod.... to tady na jihu nemáme. Jinak nálada jako vždy perfektní, vzhledem k místu konání (východní gubernie :-) ) mne překvapilo i množství účastníků. Moc se nám líbil seminář o destinačním managementu, byl určitě pro všechny přínosný. A negativa? Byl krátký čas na čl. fórum - nedalo se vše stihnout a při čl. fóru nebyl skoro vůbec čas na diskusi. Zápisy z rad či kontrolu hospodaření si můžeme přečíst i na netu či e-mailem, ale diskuse o provozních podmínkách, problémech, vybavení, ..... ta je možná jen na čl. fóru. (A to neříkám za sebe, já tam dostala slovo mnohokrát...)

Simona Sládková, již jen Strakonice

Členské fórum, které proběhlo v Ostravě považuji za velice dobré a kvalitní. Zejména proto, že probíhala věcná diskuse věnovaná budoucnosti asociace a tím i činnosti informačních center. Náměty na další rozvoj týkající se komunikace, hledání strategických partnerů, využívání grantů a přípravy certifikace jsou oprávněné a ukazují, že i při rozdílném chápání priorit jednotlivými subjekty, je možné vést kvalitní dialog. Členské fórum bylo důstojným prostředím pro projednání našich záměrů. Poděkování patří organizátorům z MIC Ostrava, kteří připravili skvělý doplňkový program. Také je třeba poděkovat organizátorům konference DM, která mnohým poskytla náměty do další práce. V neposlední řadě je třeba poděkovat všem účastníkům a hostům členského fóra za jejich aktivní účast a také všem členům ATIC ČR, kteří pomáhají budovat tuto organizaci.

Miroslav Foltýn, prezident A.T.I.C. ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 1 názor)

03.06.2004 v 14:50Jiří Kučírek

Kolegině, kolegové, kamarádi - každé setkání s vámi je zážitek. V Ostravě, Uherském Hradišti, Ćeských Budějovicích, Rožnově pod Radhoštěm, prostě všude tam, kam přijede parta lidí co si mají co říct, mají společné téma, společné problémy, starosti i radosti a snaží se je řešit. Byl jsem devět let jedním z vás a bylo mi ctí v této partě pracovat. Bohužel od dubna 2004 jsem mimo IC Ústí nad Labem,ale pokud se budeme různě potkávat na jiných akcích, budu rád. Přeji vám všem v ATICu, ať se vám daří a máte radost z práce, alespoň takovou, jakou jsem měl já.
V sezoně hodně návštěvníků do všech koutů naší krásné země.


Zveřejněno 19.04.2004
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA